Bilge Olmak için Harekete Geçin

Bilge Olmak için Harekete Geçin

1783
0
PAYLAŞ
 

İstanbul ve İzmir’den sonra Bodrum’da ilk defa 3 yıl önce başlayan Bilgelik Okulu, yeniden açılıyor.  Bilgelik Bilinci Ekolünün Türkiye’deki kurucu duayeni Işık Yazan ile bütünleşen Bilgelik Okulu Çalışmaları gelen yoğun talep üzerine Bodrum’da 5.kez konuya ilgi duyanları bir araya getirmeye hazırlanıyor. 26 Eylül Pazartesi 20.00 de Maya Otel’de yapılacak olan tanıtım toplantısıyla Bilgelik Bilincini geliştirmek isteyenleri bir araya getirecek olan eğitim ile yaşamını sanata dönüştürmek ve kendini bütünsel olarak keşfetmek, okuyarak değil farkındalıkla yaşamak, bilgiden bilince geçmek isteyen herkes bu eşsiz eğitime katılabiliyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalar yapan Işık Yazan, bilgelik bilinci ve bilgelik ekolünü şöyle açıklıyor.

“İnsanın en büyük yanılgısı, “mutluluğun bir baht işi olduğu” nu zannetmesidir!.. İnsanlık tarihi kadar eski olan “BİLGELİK”; mutlu olabilme sanatıdır ! Ama insan, mutluluğun bir eğitimi olduğunu dahi bilmemektedir.

Mutluluk; insanın nelere sahip olduğuyla (niceliğiyle) ilgili değil, kendi yüceliğini ve içinde bulunduğu Varoluşun Mutlak Mükemmelliğini fark etmiş ve O’nunla uyum ve irtibatta olmasıyla (insanın niteliğiyle) ilgilidir.

Öyle “Yüce İlahi Kanunlar” vardır ki; fark etmiş olan için çalışır ve farkında olmayan için işlerliği yoktur. Yani, bu ilahi kanunu bilinç harekete geçirmektedir !.. Bunu fark eden bilge mucizeleri yaşar haldedir, çünkü kanun mantıklı alelâde insan için inanılmaz bir kanundur. Ama çok şükür ki, İlahi Plan mantık ötesi gerçekliktedir !.. Kanun şudur :

“İnsan neşe, mutluluk ve bolluk içinde yaşayabilir.. Ve bunun için de yapması gereken bir şey yoktur, sadece Varoluşa uyumlanmış olması yeterlidir !..”

İşte Varoluşa uyumlanma sanatı BİLGELİK’ tir ve siz yaşamınızda bu uyumu yaratırsanız “Yüce Kanun” sizin için çalışır hale gelir. Mutluluk ve bolluk, sadece yüksek bu farkındalık ile yaşamınıza girecek olan bir“bilgelik bilinci niteliği” dir.

Bilgeliği hayatınıza katarak kendinizi dönüştürmenin keyfini yaşayın. Hayatın anlamsızlığını çok büyük anlama dönüştürerek, esasta yaşamanın gerçek tadına Bilgelikten sonra varacaksınız. 34 çalışma sonunda değişimi garanti eden 5000 yıllık öğreti Bilgelik sizin kendinizi en yüksek yaşayışınız ve farkedişiniz olacak. Programlara katılmış, bitirmiş ve bitirmekte olan dostlarımız, çalışmalar bittiğinde keşke bitmese diyebilmektedirler. Her insan realitesinde bilinçte dönüşüm potansiyelini taşır. Bilgelik bunu ortaya çıkartan yegane çalışma olarak size sunulmuş fırsattır. Yaşayın ve görün ! Bilgece Yaşama Sanatı ile gerçek mutluluğu ve huzuru deneyimlemeyi dostlarınıza armağan edin.

Dünya, insanlık tarihindeki nüfusunun en kalabalık ve en sıkıntılı dönemini yaşarken, her birimiz parmak izlerimiz kadar farklı ve kendimize özel maddi, manevi sıkıntılar içerisinde bunalmış bulunuyoruz. Bu sıkıntılarımız; ekonomik, sosyal, sağlıksal, ailesel, sevgi ihtiyacı ve özgürlük ihtiyacı olabilmektedir. Gönlündeki, pek de açıkça bilemediği, özlemlerinin, mutluluğun arayışında, ihtiyacındadır ki; bu sıkıntılı, problemli, tatminsiz yaşam, bizlerde önce psikolojik ve devamında da fizyolojik rahatsızlıklara sebep olmaktadır. 20 yıl önce insanların stres içinde oldukları bildirilirken, 10 yıl önce bu teşhis anksiyete ifadesine dönüştü. Şimdilerde ise, toplumda en yaygın bulunan teşhis, artık hastalık boyutu olan depresyon sözcüğü ile ifade edilmektedir.

Dünyasal şartlar zorlaştıkça, yaşam çemberimiz daraldıkça, acaba halen insanın mutluluğu mümkün müdür?.. Bunun cevabı bize bağlı olarak hem “hayır”, hem de “evet”tir. Acaba biz bu mutsuzluk çemberinden çıkacak dönüşümü becerebilecek kararlılıkta mıyız ve bize bu çözümü sunabilecek bir imkan var mı?

Tarihi boyunca insan, her çaresizliğine çare aramış ve mesela fizik zayıflığı içerisindeki insanın silahsız olarak kendini koruyabileceği “dövüş sanatlarını geliştirmiştir. Aynı şekilde sıkılan, üzülen, bunalan, mutsuz ve moral zayıflık içindeki insan için de “bilgelik donanımı” ortaya konmuştur. Ve artık insanın mutluluğu; insanın bahtı, talihi işi olmaktan çıkarak, “farkındalık donanımı” işine dönüşmüştür. Böylece bunun tarifini şöyle yapabiliriz : Kişiyi kuşatan şartlar ne olursa olsun, mutlu ve huzurlu olabilmek bir yaşam sanatıdır.. ve bu sanata da “Bilgelik” adı verilir.

isik-yazan-afis

BİLGELİK NEDİR?
Bilgelik terimi, tarih boyunca çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Felsefenin ilk adı bilgelikti. Antik Çağ Yunan felsefesinde bilgelik, akla uygun davranmaktı. Sokrates bu terimi kendini tanımak anlamında kullandı. Stoacılara göre bilgelik, doğaya uygun davranmaktır. Törebilim bu terimi tutkulara kapılmama anlamında kullanmıştır.

Bilgelik, bilge kişinin niteliği olduğuna göre, aynı zamanda ahlaklılığı ve örnek insanlığı da içerir. Epikuros’a göre de bilgelik erdem yoluyla varılan yüksek bir sarsılmazlık durumudur, salt dinginlik ve aldırmazlıktır.
Tanrıbilimsel anlamda bilgelik, tanrılık bir niteliktir ve Tanrı’ya özgüdür. Felsefesel düşünceye, ilk Yunan düşünürü Thales in özdeyişleriyle başlamış olan Antik Çağ Yunan felsefesi bir bilgelik felsefesidir ve bilgelik anlayışına göre bilgelik erdemsel bir ülküyü gerçekleştirir, en üstün iyi’dir ve mutluluktur. Bilgelik tarihsel bir olgudur ve çağdaş bilginlikle karıştırılmamalıdır..

Bilgelik; olayları değil, kendimizi değiştirmekle, bizi sarmalayan şartların nasıl değişebileceğini bize öğretir. Binlerce yıllık geçmişi bulunan bilgelik eğitimi, günümüzde çok daha ve yaşamsal düzeyde önemli bir hale gelmiştir. Çünkü dünyamız hızla değişmekte ve bir “Geçiş” olayına yaklaşmaktadır.

Dr. Bedri Ruhselman’a verilmiş ve 54 yıldır insanlıktan gizlenmiş olan bilgilerin kitabı’nın yayınlanmasından sonra da, insanlığın bu en kritik zamanlarında bilgelik çalışmaları, artık hepimiz için birer zorunlu hazırlık çalışması haline gelmiş bulunuyor. İşte, bilgelik donanımına sahip olmak ve bilgeliğin moral gücüne ulaşıp birer “moral komandolarına’dönüşebilmek, bu zamanda en önemli ihtiyacımızdır!..
Bu ihtiyacı en kısa sürede tamamlayabilmek ve hazır hale gelebilmek için; anahtar bilgiler ve dönüştürücü uygulamalar içeren yoğun hızlandırılmış Bilgelik Okulu’nu başlatıyoruz.  34 dersi kapsayacak olan çalışmalarımız interaktif etkinliği mümkün kılan talebe sayısıyla sınırlı tutulacaktır.”

Işık-Yazan-Seminer

Bilgelik EĞİTİMİ

insan “Hakikatini” bilemez, çocukken bilmek için hep sorar ama doğru yanıtı hiç bir zaman alamaz, çünkü çevresinde bilen yoktur… Yanıtsız sorular onu aramaktan ve sormaktan vazgeçirir, sorularını derinlere gömer, hayat oyununda gördüğünü, algıladığını “Hakikati” zanneder ve yaşamına devam eder… Korkuları onu esir eder, stresleri, mutsuzlukları, öfke ve kızgınlıkları, hayal ettiklerine ulaştıktan hemen sonra başlayan ve bitmeyen tatminsizlikler alır başını gider ve artık yorgundur…

“Kendi Gerçeğini” aramaktan vazgeçmeyenler ise sıklıkla dışarıda arar “Kendini” ve buldum zannettiği şeyler onu “Hakikat” e ulaştıramaz bir türlü…

Bilgelik eğitimi, binlerce yıllık insanlık deneyiminde sadece seçilmiş küçük bir kitleye nasip olan saf “Hakikat” bilgilerini her boyutu ile yeni bir çağa giren insanoğluna aktarmak için Işık Yazan tarafından düzenlenmiştir.

Herkesin içinde var olan Bilgenin açığa çıkmasını sağlayarak, zihnin yarattığı illüzyonun arkasındaki hakikati görmemizi sağlar.

EGO’nun çözülmesiyle Bilinç, hakikatin farkına vararak yaşam rüyasından uyanır ve ikilikten BİRliğe doğru Bilgece bir fark ediş başlar.

Artık “ölümün olmadığı sonsuz yaşamı” yaşadığın hal ile bilirsin. Bilgece laflarla değil.
Bilgelik eğitimi, bilince dayalı, uygulamalı ve interaktif olarak verilir. Eğitimin ana hedefi, katılımcıların Bilgelik bilincine ulaşarak günlük yaşam içinde, gerek özel gerekse iş yaşamında kişinin kendi iç iletişim süreçlerinin etkinliğini artırarak bilgece yaşamasını sağlamaktır.

Bu programda, kendinizle ve başkalarıyla kurmuş olduğunuz iletişimi inanılmaz seviyede pekiştirmeyi öğrenirsiniz. Bu eğitim kendi potansiyelinizi ve öz kaynaklarınızı açığa çıkarıp, bilgilerinizi nasıl daha bilgece kullanabileceğinizi, yaratıcılığınızı geliştirmeyi ve bilgelik bilincini yaşama entegre etmeyi öğrenerek, artık size faydası olmayan alışkanlıklarınızdan kurtulmanız ve aynı zamanda hayal ettiğiniz hayatı yaratmanız için size yardım etmeye odaklıdır. Olumsuz ruh hallerinden arınarak, saniyeler içerisinde özgüven ve enerji dolu ruh hallerine geçiş yapmayı ve yaşam kalitenizi artırmayı öğrenirsiniz.

Bu eğitim insana “Kendisini” fark ettirir ve kişilerde bilinç düzeyinde bir kuantum sıçraması yaratmayı amaçlar…

Yaşamını Bilgelikle Sanata dönüştürmek, gerçek özgürlükte mutluluğu keşfetmek isteyenler için.. Uyanmak neden gereklidir, neyi yaşamaktayız, sıkıntı dediğimiz şey nedir bunların tüm cevapları Işık Yazan tarafından “Bilgelik Eğitimleri”nde veriliyor.

isik-yazan-2

EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Bilgelik eğitimi, meraklı olan ve bilgeliği öğrenmeye, deneyimlemeye istekli olan herkes, kendi yaşamına engel olan sınırlayıcı inançlardan kurtulmak isteyenler, Kendini bütünsel olarak keşfetmek ve yaşam dengesini sağlamak isteyenler, başkalarının yaşamlarına dokunarak onların değişimine ışık olmak isteyenler kısaca; iş ve özel yaşamında bilgece yaşamak isteyen herkes katılabilir. Bilgeliği kitaplardan okuyarak değil, farkındalıkla yaşamak isteyenler, bu eğitimi hiç unutamayacak.

 

KAZANIMLAR:
Aileniz, arkadaşlarınız ve iş yaşamınızdaki insanlarla iletişim etkinliğiniz önemli ölçüde artacak.

Ayrıca kullandığınız dil ve sözcüklerin bütün davranışlarınızı nasıl programladığını ve bunun da sizin dünya deneyiminizi doğrudan nasıl etkilediğini anlayacaksınız.
İçsel bariyerlerinizi kaldırarak, dingin ve dengede olmanın yollarını keşfederken, bunu diğer insanlara nasıl uygulayacağınızı da öğreneceksiniz.

Zihnimizin yarattığı illüzyonu fark ederek AN da kalabilme farkındalığı geliştirir.
Huzur, mutluluk ve tutku ile dolu bir yaşamın anahtarlarına bilgelikle sahip olabileceksiniz.
Kendi kendinizi nasıl motive edebileceğinizi öğreneceksiniz.

 • İyi bir iletişimci olmanızı,
 • Beyninizi daha etkin kullanabilmeyi,
 • Olumlu düşünebilme yetisini,
 • İç görü kazanma yeni seçenekler bulma,
 • Pozitif duygulara ve ruh hallerine yoğunlaşma 
 • Öz güveni artırma,
 • Yeni, sağlıklı ve yararlı alışkanlıklar geliştirme
 • Yaşamsal enerjiyi artırma
 • Problemlerin kaynaklarını keşfetme,
 • Farkındalık ve önseziyi geliştirme ve ifade etme 
 • Kendini değerli hissetme,
 • Herhangi bir durumda gevşeme yeteneği kazanma 
 • Daha doğru kararlar verme 
 • Konsantrasyonu arttırma
 • Duygusal ifadenin kalitesini arttırma 
 • Zıtlıklar ve stresi azaltma 
 • Sağlığı ve iyi ruh hali arttırma 
 • Zihinsel negatif durumları ve sizi nasıl etkilediğini keşfetme
 • Bilge bir lider olmanızı sağlar.
 • Yaşamı Algılayışınız DEĞİŞECEK…
 • Bir daha asla eski siz olmayacaksınız…
 • Çünkü bir daha asla eski sınırlamalarınız olmayacak…
  Çünkü bir daha dünyaya eski gözlüklerle bakmayacaksınız…
  Çünkü bir daha dünyayı etrafınızda kalın duvarlarla hissetmeyeceksiniz…
  Çünkü kendiniz olmak ne demek onu anlayacaksınız.

IŞIK YAZAN KİMDİR?

1948 yılında İzmir-Karşıyaka’da doğdu. 1971’de İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’nden mezun oldu. 1977’de Kanada’da çalıştı. 1990-91 yılında ABD’de Türkiye’yi tanıtıcı sergiler ve çalışmalar yaptı. 1989 yılından beri “Bilgelik Bilinci” adı altında, halka açık kişisel gelişim seminerleri vermekte olan Işık Yazan bu alanda, 1986 yılında; “Şuurlu İnanç” adında iki ciltlik eseri yayına hazırladı. 1988’de yazdığı “Yeni Bir Çağ” isimli kitap ile yaklaşmakta olan Yeni Çağı tanıtmaya çalıştı.

Işık Yazan’ın Çalışmaları:

1989-1990 İstanbul-Ankara-İzmir’de her ay birer “Bilgelik” seminerleri düzenledi. 1990-2005 İstanbul’da, 4 yılda bitirilen kendi oluşturduğu “Bilgelik Bilinci” öğretisini 16 yıl aralıksız sürdürdü. Seminerlere bu süre içerisinde yaklaşık 5000 kişi katıldı. 1996-1997 Milliyet Yayın grubunun çıkardığı 34 sayı yayınlanan “FENOMEN” dergisinde Bilgelik Bilinci konularını yayınladı. 2006 “Oneness University” tarafından davet üzerine Hindistan’a giderek enerji çalışmaları yapmıştır. Türkiye’ye döndükten sonra da bu çalışmaları uygulamıştır. 2007-2012 Işık Yazan, halen İstanbul, İzmir Ve Bodrum’da kişisel gelişim öğretilerini sürdürmektedir.

YORUM YOK

BİR CEVAP BIRAK

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.