BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU

38196
0
PAYLAŞ

 

Bodrum Belediye Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifeleri’ne ilişkin detaylı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

Evsel Katı Atık Tarifeleri’ne Esas Bilgilendirme -2020

2872 sayılı Çevre Kanununun 11.maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdür. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz” denilmektedir.

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince evsel katı atıklar için toplama ve taşıma işine ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca uygulamaya yönelik olarak, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü tarafından, Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz çıkartılıp Bu kılavuza göre tarife Raporu hazırlanarak Bodrum Belediyesi  Plan bütçe Komisyonundan da onaylanarak Meclise sunulmaktadır. (Bodrum Belediyesi Meclis kararı  Karar no:2019/153  Karar Tarihi: 02/12/2019 //// Muğla Büyük Şehir Belediyesi Meclis Kararı Karar no:2019/256  Karar Tarihi: 12/12/2019 )

Bodrum Belediyesi olarak Evsel Katı Atık Toplama Ve Taşıma Noktasında Toplam Sistem Maliyeti 53.139.192,79 tl hesaplanmış olup; Bu Toplam Sistem Maliyetinden Çevre Temizlik Vergisi ve Temizlik İşleri Kapsamında Tahsil Edilen Ücret gelirleri düşülerek Net Sistem Maliyeti 49.771.095,27 tl olarak hesaplanmıştır. Bu net sistem maliyeti toplanan atık miktarına oranlanarak ton başına katı atık maliyeti yaklaşık 209 TL olarak hesaplanmıştır.

Bu hesaplanan maliyetler;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü tarafından, Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’da ”Ek-5 sabit tarifeler için atık üretim miktarları ”bölge ve il bazında konutlar için kişi başına üretilecek evsel katı atık miktarları belirtilmektedir.

Buna göre Bodrum İçin belirlenmiş evsel katı atık miktarı 1,1 kg/kişi.gün’dür. Söz konusu miktar olan 1,1 kg/kişi.gün konutlarda oluşan miktar olup;

Nüfus olarak Bodrum’da ikamet eden nüfus alınmış olup TÜİK’den alınan veriler doğrultusunda Bodrum’da yaklaşık konut başına 3 kişinin ikamet ettiği belirtilmiştir. İlçe nüfusunun  Kaç konutta kaldığının hesaplanması ile Bodrum’da yıl boyunca ikamet eden Nüfusun konuttan çıkardığı atık miktarı hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar net sistem içerisindeki ton başına katı atık maliyetine oranlanarak konut başına düşen ücret belirlenerek yansıtılmaktadır.

Evsel  KATI Atık tarifelerinin belirlenmesine yönelik Kılavuz’da kişinin oluşturduğu Ticari Olmayan Kurum Ve Kuruluşlar Kişi sayı üzerinde hesaplanması ve Ticari Kuruluşlarda ise (Kuruluş faaliyet Konusuna göre)  Yüzölçümü-Yatak Sayısı-Tekne/Yat/Gemi Başına-İşyeri Başına gibi kriterler üzerinden hesaplanarak yansıtılmaktadır.

Belediyemiz etkili bir atık yönetimi kapsamında; söz konusu toplama ve taşıma maliyetlerinin düşürülmesi (dolayısı ile atık üreticilerine yansıyan maliyetlerin düşürülmesi) maksadıyla atık miktarının azaltılması, geri dönüşüm miktarının artırılması yönündeki çalışmalarına devam etmektedir. Duyarlı ve bilinçli vatandaşlar olarak ne kadar az atık üretirsek aynı oranda maliyetler azalacak, ekonomiye katkı sağlanarak temiz ve sürdürülebilir bir çevre gelecek nesillere emanet edilecektir.

Kanun ve yönetmelik çerçevesinde çalışmalar sürdürülmekte olup su faturasında belirtilen  İlçe Belediye Katı Atık Toplama- Taşıma Bedeli ile ilgili detaylı bilgi için Belediyemiz ile irtibata geçebilirsiniz.
Bodrum Belediye Başkanlığı Telefon : 444 0 048

YORUM YOK

BİR CEVAP BIRAK

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.