BODRUM BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT TOPLANTI GÜNDEMİ

BODRUM BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT TOPLANTI GÜNDEMİ

744
0
PAYLAŞ

BODRUM BELEDİYE MECLİSİNİN 5 ŞUBAT 2024 TARİHLİ TOPLANTI GÜNDEMİ

I-  BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II- MAZERETLERİN OYLANMASI

III-GEÇEN TOPLANTI TUTANAKLARINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

1.      İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi 821 ada 14 ve 15 numaralı Parseller ve Çevresine İlişkin Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin alınan 30.01.2024 tarihli 2024/1 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

 

2.  22.02.2007  tarih  ve  26442  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  “Belediye  ve  Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare  Birlikleri Norm  Kadro  İlke  ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde yer alan değişikliklerin görüşülmesi.

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

 

3.      22.02.2007  tarih  ve  26442  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  “Belediye  ve  Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare  Birlikleri   Norm  Kadro  İlke  ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen  (II) Sayılı Boş Kadro  Değişikliği Cetvelinde yer alan değişikliğin görüşülmesi.

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

 

4.      Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesine istinaden, Belediyemiz bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğü kurularak Belediye organizasyon şemasına işlenmesi ve Müdürlüğün çalışma yönetmeliğinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (m) bendi gereğince görüşülmesi

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

 

5.      2023 yılında yaşanan deprem felaketi ve devamında meydana gelen yüksek enflasyon, ekonomik kriz ve girdi fiyatlarındaki artışlar gibi nedenlerle Belediyemiz ve Belediyemize bağlı şirketlerin ödemeler dengesinde büyük sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Bodrum Belediyesi Başkanlığı’nın, Bodrum Belediyesi Personel A.Ş.’ nin ve Bodrum Belediyesi Gıda Enerji Eğitim Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin vadesi geçmiş SGK borçlarını 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesi gereğince tecil taksitlendirme yapmak ve Çarşı Mahallesi 767 ada 53 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 48. madde kapsamında teminat gösterilmesi için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ a yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

(Mali Hizmetler

Bodrum Belediyesinin 2024 yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı 05.02.2024 Pazartesi günü saat:14:00’de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.

Sayın Halkımıza duyurulur.

Ahmet ARAS

Belediye Başkanı

BODRUM BELEDİYE MECLİSİNİN 5 ŞUBAT 2024 TARİHLİ

TOPLANTI GÜNDEMİ

I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II- MAZERETLERİN OYLANMASI

III-GEÇEN TOPLANTI TUTANAKLARINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

1. İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi 821 ada 14 ve 15 numaralı Parseller ve Çevresine İlişkin Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin alınan 30.01.2024 tarihli 2024/1 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

2. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde yer alan değişikliklerin görüşülmesi.

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

3. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde yer alan değişikliğin görüşülmesi.

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

4. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesine istinaden, Belediyemiz bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğü kurularak Belediye organizasyon şemasına işlenmesi ve Müdürlüğün çalışma yönetmeliğinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (m) bendi gereğince görüşülmesi

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

5. 2023 yılında yaşanan deprem felaketi ve devamında meydana gelen yüksek enflasyon, ekonomik kriz ve girdi fiyatlarındaki artışlar gibi nedenlerle Belediyemiz ve Belediyemize bağlı şirketlerin ödemeler dengesinde büyük sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Bodrum Belediyesi Başkanlığı’nın, Bodrum Belediyesi Personel A.Ş.’ nin ve Bodrum Belediyesi Gıda Enerji Eğitim Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin vadesi geçmiş SGK borçlarını 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesi gereğince tecil taksitlendirme yapmak ve Çarşı Mahallesi 767 ada 53 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 48. madde kapsamında teminat gösterilmesi için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ a yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

(Mali Hizmetler

YORUM YOK

BİR CEVAP BIRAK

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.